Forlaget Landsvalen - Persondata

Forlaget Landsvalen og persondataForlaget Landsvalen:
CVR. nr. 31 45 42 39
Brøndager 31
8751 Gedved
Forlagetlandsvalen@hotmail.com
Tlf. 75 66 57 26

FORMÅL - BRUG AF PERSONOPLYSNINGER Vi anvender personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.
KATEGPERIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om:
a) Almindelige personoplysninger: Det er primært almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, som vi behandler.
b) Forretningsforbindelser: CVR.nr., CHR.nr., og evt. kontonummer mv., for firmaer og personer, som forlaget handler med.

BEHANDLINGSGRUNDLAG
Vi behandler personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
a) For at kunne opfyldte vores kontrakt, samarbejdsaftale mv.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning, f.eks. regnskab mv.
c) Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse.
d) Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne.
BOPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

KILDER
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
Direkte fra kunder og samarbejdspartnere
Internettet, f.eks. for at sikre korrekt adresse o. lign. informationer i forbindelse med evt. kundeforbindelse, samarbejde mv.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER Vi videregiver kun personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx bogholderi, hosting af it-systemer m.v.
Personoplysninger videregives til relevante offentlige myndigheder i det omfang, som vi har pligt til.
Dine oplysninger bliver ikke solgt til tredjepart.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 1. april 2019

HUSK: Du kan bestille bøger her på siden ved at sende en mail (find formular her) eller ring til forlaget på 75 66 57 26 (fastnet, ingen sms), og få varerne hurtigt leveret i pakkeboks.
Forlaget Landsvalen
Gæs læser bøger. Vil du og børnene også være klogere? Så find gaver her på siden.